Onze visie


Meer inheemse (eetbare) struiken en bomen zorgen voor een meer groen en gevarieerd landschap, meer beschutting voor mens en dier, een grotere biodiversiteit, betere waterbalans en duurzaam geproduceerd gezond voedsel.


De stichting Kroon op het Leven zorgt voor meer beplanting: zij kiest bestaande projecten die de natuur een warm hart toedragen en waar concreet een bijdrage geleverd kan worden. In eerste instantie richten we ons op Utrecht en omgeving, maar ook landelijke projecten zijn niet uitgesloten.


Iedereen die het leuk vindt kan op plantdagen zelf de schop in de grond steken. Ook bezoeken we samen aangeplante locaties om zo de voortgang te volgen. Daarnaast streven we naar verbinding tussen mensen. We doen het samen, we helpen elkaar en we zorgen voor gezellige ontmoetingsdagen vol inspiratie!

Tall Trees
Paper Textured Frame


HOE WERKT HET?

Plant A Tree Icon


Fysiek

Zodra er een project is waar onze hulp fysiek nodig is, plaatsen we een oproep op onze website en op sociale media. Iedereen die zin en tijd heeft, kan zich opgeven en dan gaan we aan de slag. Er zijn zowel plant- als onderhoudsdagen.


Donaties

Je kunt periodiek of eenmalige donaties geven voor één specifiek project, of je laat de keus aan ons. Hoe dan ook: er is maar één partner die profiteert en dat is de natuur. Overigens, we zijn een erkende ANBI stichting en om die reden is jouw schenking volledig aftrekbaar in je belastingaangifte.


Putting Hands Together

Samenzijn

Minimaal twee keer per jaar organiseren we een gezellig en ontspannen samenkomen in de natuur. We proberen dit te koppelen aan een mooie wandeling, een inspirerende rondleiding, een picknick … van alles is mogelijk!


Paper Textured Frame

Hoe het begon...

Diana ter Braake was de initiatiefneemster, inspirator en grote motor bij de oprichting van Kroon op het Leven. Op 19 juni 2023 is zij overleden. Bij de oprichting van de stichting schreef zij:


''Mijn naam is Diana ter Braake. Sinds 2020 ben ik ongeneeslijk ziek. Hoe dichter ik het moment nader dat ik afscheid moet nemen van het leven, hoe groter mijn wens is om een steentje bij te dragen aan een gezonde toekomst. Al jaren maak ik mij zorgen over het verlies van biodiversiteit, dierenleed in de intensieve veeteelt, vervuiling en uitputting van onze leefomgeving. En over de toename van leefstijl- en leefomgeving gerelateerde ziektes.


Daar wilde ik graag wat aan doen. Ik doneerde aan natuurorganisaties, at vegetarisch en werd leefstijlcoach. Een druppel op een gloeiende plaat, want er moet veel méér gebeuren, maar hóe dan?


Vriendin Irmi vertelde me dat ze jaarlijks een appelboom zal planten na mijn overlijden. Dat inspireerde mij tot dit plan: samen met zo veel mogelijk mensen ervoor zorgen dat er méér (eetbare) struiken en bomen onze leefomgeving gaan verrijken. Familie, vrienden en kennissen werden enthousiast en omarmden deze droom.


Met vereende krachten werd in een paar weken tijd stichting Kroon op het Leven opgericht. Het doel: bestaande projecten steunen die bijdragen aan een gezonde leefomgeving, waarin mensen, dieren en planten floreren. Door zelf de handen uit de mouwen te steken, en /of een financiële bijdrage te leveren.


Wat Kroon op het leven wat mij betreft onderscheidt, is dat je projecten kunt bezoeken en dat je, als je dat leuk vindt, zélf kan planten. Daarnaast is er ruimte voor onderling contact, je kunt elkaar ontmoeten. En op die manier zetten we onze zorgen om de toekomst om in opbouwende activiteiten met elkaar!


Ik hoop en denk dat stichting Kroon op het Leven langdurig veel moois gaat brengen!"


Meadow Mirrored in a Crystal Ball
Paper Textured Frame


De stichting Kroon op het leven


Onze stichting werkt heel eenvoudig en transparant. Zoals het hoort. Geen administratief gedoe. Geen drempels. Duidelijke afspraken. Inzage voor iedereen in projecten en kosten.


Het stichtingsbestuur bestaat uit Guus de Krom (voorzitter), Madeleine Pannekoek (penningmeester) en Jackelien Mutsaers (communicatie). Irmi Klijntunte (deskundige voedselbos) is advies- en inspiratiebron voor het bestuur.

Zij werken allemaal op vrijwillige basis en steken ook zelf graag de handen uit de mouwen.


Elk jaar verschijnt er een jaarverslag met de financiële verantwoording en een overzicht van wat we hebben bereikt.


Kroon op het Leven heeft de Anbi-status en periodieke schenkingen zijn om die reden volledig aftrekbaar in je belastingaangifte.De lopende projecten in 2024 zijn:groene schoolpleinen met IVN Natuureducatie

IVN Natuureducatie laat jong en oud beleven hoe leuk, gezond én belangrijk natuur is. Zelf leren en doen staan altijd centraal in hun missie. IVN motiveert landelijk zoveel mogelijk mensen om in actie te komen voor meer natuur en slaat de handen ineen met partners uit diverse sectoren om de natuur op de politieke agenda te zetten.

In Utrecht is gestart met het realiseren van 20 voedselbosjes op schoolpleinen. Op die manier betrekt IVN kinderen én bewoners bij een kansrijke vorm van gezonde voedselproductie. Voedselbosjes dragen bij aan biodiversiteit, klimaatadaptatie en de vermindering van hittestress.

Kroon op het Leven gaat een langdurige samenwerking aan met IVN en financiert 11 van de 20 schoolpleinen in Utrecht Oost. In november 2023 is gestart met de aanleg hiervan. Bij elk voedselbosje komt in een informatiebord waarop het logo van onze stichting te vinden zal zijn.

www.ivn.nlSociaal tuinieren met STICHTING PRESENT

De Stichting Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Dit doen ze ook in Utrecht op het gebied van groen met Sociaal Tuinieren. Daarmee zorgt deze stichting voor verbinding tussen buren én zorgen we voor meer groen in de wijk. Door het opknappen, onttegelen, duurzaam beplanten en regelmatig bijhouden van verwaarloosde tuinen door lokale vrijwilligers bij buren die dat zelf echt niet kunnen. Kroon op het Leven neemt hieraan deel met bijeenkomsten van eigen vrijwilligers - zoals op 8 juni 2024 - en financiert de planten die op een samenwerk dag de grond in gaan.

https://sociaaltuinieren.nl
BELEEFTUIN MET LEger des Heils UTRECHT

Aan de Buurttuin Utrecht Overvecht, mede georganiseerd door het Leger des Heils, doneerde onze stichting eind november voor hun Beleeftuin Tamarinde diverse planten en bomen waaronder een gomboom, Japanse esdoorn en een Chinese roos.

De Beleeftuin is een plek waar mensen samen kunnen tuinieren en elkaar kunnen ontmoeten.

Iedereen mag meedoen. Het ligt in de bedoeling om op termijn ook een samenwerkingsochtend – of middag met vrijwilligers van Kroon op het Leven te organiseren.


https://www.legerdesheils.nl/locatie/bij-bosshardt-utrecht-buurttuin-de-dreef


In 2023 is onze stichting van start gegaan met de volgende instanties:BEPLANTING in De Stadstuin Kanaalweg, Oog in Al in Utrecht

De Stadstuin Kanaalweg is één van de 11 locaties van ‘Utrecht natuurlijk’ en ligt langs het Merwedekanaal. Er werken veel vrijwilligers uit de buurt, er zijn allerlei activiteiten en educatieve projecten met scholen. Buurtgenoten werken er in de moestuin en komen er tot rust. De Stadstuin Kanaalweg is een groene oase met een pluktuin, kruidentuin, voedselbos, sociale werktuin (beheerd door vluchtelingen uit het AZC) en een bijenstal met wilde honingbijen. Kroon op het Leven plantte hier in het voor- en najaar van 2023 een variatie aan van 14 eetbare boompjes en struiken.


stadstuinkanaalweg@utrechtnatuurlijk.nl
Nieuwe aanplant op de Eemlandhoeve in Bunschoten-Spakenburg

Boer Jan en Maaike Huijgen hebben een ‘brede’ biologische boerderij met allerlei activiteiten. Ze geven voorlichting en organiseren rondleidingen voor scholen en andere groepen over voeding en landschap in evenwicht met natuur. Er zijn vleeskoeien in een potstal, er is een moestuin, een winkeltje en restaurantje, je kunt er overnachten en meer. Het erf en land worden op een natuurlijke manier onderhouden. Kroon op het Leven leverde in 2023 een bijdrage aan de beplanting van inheemse struiken en bomen op het Stilte Eiland waar ook een natuur observatorium is te vinden. We helpen mee met de aanplant van het voedselbos op de Voedselcampus, een educatief project over voedselproductie in evenwicht met natuur.

www.eemlandhoeve.nlDADELBOMEN IN Voedselbos Haarzuilens bij de Haarrijnse plas

In Voedselbos Haarzuilens staan meer dan 150 soorten eetbare bomen en planten, van noten en kastanjes tot een veelheid aan groenten en slasoorten; van vruchten en eetbare bloemen tot kruiden en specerijen. Je vindt er appel, peer, pruim, mispel, gele kornoelje, honingbes en kiwibes. Tijdens culinaire rondleidingen ontdek je steeds meer nieuwe planten en smaken en in de Utrechtse restaurants Héron en Landhuis in de Stad maken ze dankbaar gebruik van de verse ingrediënten uit dit voedselbos. Kroon op het Leven heeft contact over mogelijke toekomstige plantdagen en heeft er in 2023 al Chinese dadelbomen geplant.

www.lekkerlandgoed.nl/Haarzuilens


Je kunt je donatie overmaken op onze bankrekening NL90TRIO0320628620 t.n.v. stichting Kroon op het Leven.


Je kunt eenmalig een donatie doen of periodiek doneren met bijvoorbeeld maandelijks een vast bedrag van 5 euro of jaarlijks een bedrag vanaf 10 euro. De hoogte van het bedrag bepaal je zelf.


Periodieke giften geven ons de mogelijkheid een duurzame relatie aan te gaan met één van onze projecten. Bijvoorbeeld door m2 land te adopteren bij de Eemlandhoeve waar struiken en bomen voor het voedselbos worden geplant en onderhouden.


Omdat wij een erkende ANBI stichting zijn, is jouw periodieke schenking volledig aftrekbaar in je belastingaangifte. Daarvoor stellen we samen een overeenkomst op. Je kunt dit formulier invullen en naar ons opsturen. Wij voegen het transactienummer toe en sturen je daarna het ondertekende exemplaar retour voor je eigen administratie.Putting Hands Together

Eén of twee keer per jaar organiseren we een gezellig samenkomen van donoren en planters op een van de projecten, eventueel met een mooie rondleiding, een gezamenlijke lunch. Van alles is mogelijk.


Contact Icon

Stichting Kroon op het Leven

Everard Meijsterlaan 10

3533 CM Utrecht


info@kroonophetleven.nl

Suggest

Ideeënbus


Heb je een suggestie? Een idee voor een excursie?

Een geniale ingeving om ons te helpen ons doel te bereiken? Laat het ons weten!


info@kroonophetleven.nlFacebook Circle Logo
Square Instagram Logo
E-Mail
Dewdrops on the Grass

NIEUWS/AGENDASOCIAAL TuINIERENDAG 8 juni 2024

SAMEN DE HANDEN UIT DE MOUWEN MET STICHTING PRESENT UTRECHT


Stichting Present zorgt met Sociaal Tuinieren voor verbinding tussen buren én voor meer groen in de wijk. Door het opknappen, onttegelen, duurzaam beplanten en regelmatig bijhouden van verwaarloosde tuinen door lokale vrijwilligers bij mensen die dat zelf echt niet kunnen.


Kroon op het Leven organiseert op zaterdag 8 juni 2024 in samenwerking met de stichting Present Utrecht een samenwerkdag in de Rivierenwijk in Utrecht! We zullen de plantjes die we gaan planten ook sponsoren.

De dag begint om 9.15 uur en eindigt om 15 uur. Er wordt gezorgd voor een gezamenlijke lunch.


Aanmelden kan bij Madeleine Pannenkoek 06 15091103


SAMEN WANDELEN NAJAAR 2024


In het najaar van 2024 zal er een wandeling worden georganiseerd om een aantal van de voedselbosjes die we hebben bekostigd in samenwerking met IVN te kunnen bekijken.

Meer informatie is ook de te vinden op www.ivn.nl/aanbod/voedselbosjes/


Wil je ons helpen bij het organiseren van onze activiteiten?

Neem dan contact met ons op: per activiteit formeren we een team dat taken op zich neemt en verdeelt.

info@kroonophetleven.nl


Economic Protectionism Policy

Beleidsplan Stichting Kroon op het Leven


Stichtingsgegevens

 • Naam : Stichting Kroon op het Leven
 • Oprichtingsdatum : 28-3-2023, notariaat Jabri te Hilversum
 • Postadres : Everard Meijsterlaan 10, 3533 CM Utrecht
 • E-mail : info@kroonophetleven.nl
 • Website : www.kroonophetleven.nl
 • KvK nummer : 89748948
 • RSIN : 865090269
 • Bankrekening : NL90TRIO 0320628620
 • Bestuur : Madeleine Pannekoek (penningmeester), Jackelien Mutsaers (secretaris), Guus de Krom (voorzitter)
 • Beloningsbeleid : Bestuursleden van de stichting Kroon op het Leven ontvangen geen vergoeding (financieel, materieel) voor werkzaamheden ten dienste van de stichting.


Doelstelling

Kroon op het Leven stelt zich tot doel bestaande projecten te steunen die bijdragen aan een gezonde leefomgeving, waarin mensen, dieren en planten floreren. Dit doen we door zelf de handen uit de mouwen te steken, en /of een financiële bijdrage te leveren. In eerste instantie richten we ons op Utrecht en omgeving, maar ook landelijke projecten zijn niet uitgesloten.


De stichting Kroon op het Leven zorgt voor meer beplanting: inheemse (eetbare) struiken die zorgen voor een meer groen en gevarieerd landschap, meer beschutting voor mens en dier, een grotere biodiversiteit, betere waterbalans en duurzaam geproduceerd gezond voedsel. Iedereen die het leuk vindt kan op plantdagen zelf de schop in de grond steken. Ook bezoeken we samen aangeplante locaties om zo de voortgang te volgen. Daarnaast streven we naar verbinding tussen mensen. We doen het samen, we helpen elkaar en we zorgen voor gezellige ontmoetingsdagen vol inspiratie!


Bij de keuze van plantlocaties zijn een paar dingen belangrijk voor ons:

 • We kiezen voor locaties in Nederland die we kunnen bezoeken en waar we ook zelf kunnen planten.
 • We zijn begonnen in Utrecht, want het is fijn om ‘thuis’ te beginnen. Maar voor projecten elders in Nederland staan we ook open!
 • We kiezen voor projecten met een Anbi-status die aantoonbaar bijdragen aan een gezonde leefomgeving.
 • Met minimaal één locatie willen we een langdurige samenwerkingsrelatie opbouwen om daarmee ook duurzaam een bijdrage te kunnen leveren.
PROJECT

Wijze van verwerving van inkomsten

De stichting Kroon op het Leven verwerft haar inkomsten door donaties (informatie via de website, kroonophetleven.nl). Donateurs kunnen periodiek of eenmalig voor één specifiek project doneren, of de keuze aan het stichtingsbestuur laten.

Beheer en besteding van vermogen

Inkomsten en uitgaven worden beheerd op onze bankrekening (NL90TRIO 0320628620). De bestuursleden zijn gezamenlijk tekenbevoegd. We streven ernaar het gedoneerde geld zo snel en transparant mogelijk te besteden - op de website wordt verslag gedaan van de projecten waaraan we hebben bijgedragen of zullen bijdragen.

In het voorjaar van 2023 zijn we bij drie projecten in de provincie Utrecht aan de slag gegaan.

DE STADSTUIN KANAALWEG, OOG IN AL IN UTRECHT (stadstuinkanaalweg@utrechtnatuurlijk.nl)

De Stadstuin Kanaalweg is één van de 11 locaties van ‘Utrecht natuurlijk’ en ligt langs het Merwedekanaal. Er werken veel vrijwilligers uit de buurt, er zijn allerlei activiteiten en educatieve projecten met scholen. Buurtgenoten werken er in de moestuin en komen er tot rust. De Stadstuin Kanaalweg is een groene oase met een pluktuin, kruidentuin, voedselbos, sociale werktuin (beheerd door vluchtelingen uit het AZC) en een bijenstal met wilde honingbijen.

Kroon op het Leven plantte hier in het voorjaar van 2023 een variatie aan van 14 eetbare boompjes en struiken.

VOEDSELBOS HAARZUILENS BIJ DE HAARRIJNSE PLAS (www.lekkerlandgoed.nl/Haarzuilens)

In Voedselbos Haarzuilens staan meer dan 150 soorten eetbare bomen en planten, van noten en kastanjes tot een veelheid aan groenten en slasoorten; van vruchten en eetbare bloemen tot kruiden en specerijen. Je vindt er appel, peer, pruim, mispel, gele kornoelje, honingbes en kiwibes.

Tijdens culinaire rondleidingen ontdek je steeds meer nieuwe planten en smaken en in de Utrechtse restaurants Héron en Landhuis in de Stad maken ze dankbaar gebruik van de verse ingrediënten uit dit voedselbos.

Kroon op het Leven heeft contact over mogelijke toekomstige plantdagen en heeft er al vijf Chinese dadelbomen geplant.

DE EEMLANDHOEVE IN BUNSCHOTEN-SPAKENBURG (www.eemlandhoeve.nl)

Boer Jan en Maaike Huijgen hebben een ‘brede’ biologische boerderij met allerlei activiteiten. Ze geven voorlichting en organiseren rondleidingen voor scholen en andere groepen over voeding en landschap in evenwicht met natuur. Het erf en land worden op een natuurlijke manier onderhouden.

Kroon op het Leven levert een bijdrage aan de beplanting van inheemse struiken en bomen op het Stilte Eiland waar ook een natuur observatorium is te vinden. Met vrijwilligers hebben we in maart een paar honderd zwarte elzen geplant. Verder helpen we mee met de aanplant van het voedselbos op de Voedselcampus, een educatief project over voedselproductie in evenwicht met natuur.

Geen Facebook of Instagram?


Geen probleem: zodra we een nieuwtje met je willen delen, zullen we je mailen.

Stuur ons gewoon een berichtje met het verzoek dat je nieuws liever per mail wenst te ontvangen.


info@kroonophetleven.nl


JAARVERSLAG 2023


Het jaarverslag 2023 van onze stichting is goedgekeurd door het bestuur op 28 mei 2024.

U kunt ons jaarverslag ook opvragen via deze link.